Lớp liên kết quốc tế
Lịch thi giữa kỳ HK1/14 - 15 lớp liên kết
Thứ ba, 23/9/2014 17:13

Sinh viên xem lịch thi tại đây:

NHÓM TỔ TÊN MÔN SS THỨ NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG LỚP
01 001 Phân tích báo cáo tài chính 20 3 07/10/2014 07h30 B105 120F0201
01 002 Phân tích báo cáo tài chính 27 3 07/10/2014 07h30 B115 120F0201
01 001 Kế toán tài chính A1 20 3 07/10/2014 08h45 C403 130F0201
01 002 Kế toán tài chính A1 19 3 07/10/2014 08h45 C404 130F0201
01 001 Kế toán quản trị 1 20 3 07/10/2014 13h30 B106 120F0201
01 002 Kế toán quản trị 1 27 3 07/10/2014 13h30 B116 120F0201
01 001 Quy hoạch tuyến tính 20 3 07/10/2014 14h45 C403 130F0201
01 002 Quy hoạch tuyến tính 19 3 07/10/2014 14h45 C404 130F0201
01 001 Thống trong kinh doanh kinh tế 20 4 08/10/2014 08h45 C409 130F0201
01 002 Thống trong kinh doanh kinh tế 19 4 08/10/2014 08h45 C404 130F0201
01 001 Tài chính D.nghiệp A2 47 4 08/10/2014 13h30 B505 120F0201
01 001 Luật kinh doanh 20 4 08/10/2014 14h45 C404 130F0201
01 002 Luật kinh doanh 19 4 08/10/2014 14h45 C405 130F0201
01 001 Tài chính tiền tệ(TCNH) 20 5 09/10/2014 13h30 C404 130F0201
01 002 Tài chính tiền tệ(TCNH) 19 5 09/10/2014 13h30 C405 130F0201
01 001 Bơi lội 30 6 10/10/2014 07h30 B511 120F0201
130F0201
01 002 Bơi lội 56 6 10/10/2014 07h30 C210 120F0201
130F0201
 
Thông báo v/v thay đổi thời khóa biểu học kỳ 1/14 - 15 của lớp liên kết
Thứ ba, 23/9/2014 16:56

Khoa Tài chính ngân hàng thông báo v/v thay đổi phòng học học kỳ 1/14 - 15 của lớp liên kết, bắt đầu từ tuần 7, sinh viên xem lich học mới được cập nhật tại đây:

NHÓM TỔ TÊN MÔN HỌC THỨ TUẦN TIẾT PHÒNG LỚP
01 1 Lập & thẩm định dự án 2    45678 0 -23456------------ A710 120F0201
01   Lập & thẩm định dự án 3  2345678 01 -2345------------- E0502 120F0201
01   Bơi lội 3  2345678 01234567 ------------345--- BT1 120F0201
01   Kế toán quản trị 1 4  2345678 01 ------78901------- E0502 120F0201
01   Quản trị nguồn nhân lực (Việt) 5  2345678 01 ------78901------- E0502 120F0201
03   Sinh hoạt chủ nhiệm khoa TCNH 5  2 4  7   1 123--------------- E0503 120F0201
01   Phân tích báo cáo tài chính 7  2345678 01 ------78901------- E0503 120F0201
01   Tài chính D.nghiệp A2 7  2345678 01 -23456------------ E0503 120F0201
01 1 Thống trong kinh doanh kinh tế 2    45678 01234 ---------012------ A710 130F0201
01   Luật kinh doanh 3  2345678 01234567 ---------012------ E0503 130F0201
01   Bơi lội 3  2345678 01234567 ------------345--- BT2 130F0201
01   Kế toán tài chính A1 4  2345678 01 12345------------- E0502 130F0201
01   Tài chính tiền tệ(TCNH) 4  2345678 01234 ------78901------- E0503 130F0201
01   Quy hoạch tuyến tính 5  2345678 012 ---------012------ E0503 130F0201
01   Thống trong kinh doanh kinh tế 5  2345678 012 ------789--------- E0503 130F0201
02   Sinh hoạt chủ nhiệm khoa TCNH 5  2 4   8   2    7 ---456------------ E0503 130F0201
01   Quản trị Marketing 6  2345678 01234567 ---456------------ E0502 130F0201
01   Toán cao cấp C1 3       789012 4567 123--------------- E0503 140F0201
01   Sinh hoạt chủ nhiệm khoa TCNH 3        8   2    7 ---456------------ E0503 140F0201
01   sở tin học 1 4                 789 ---456------------ A710 140F0201
01   Kinh tế vi 4       789012 456 -23456------------ E0503 140F0201
01   sở tin học 1 5       789012 456789 123--------------- A710 140F0201
01   Phương pháp học đại học 6       789012 4567 123--------------- E0503 140F0201
01   Kỹ năng làm việc nhóm 6       789012 4567 ---456------------ E0503 140F0201
 
Danh sách sinh viên lớp liên kết 3+1 được đề nghị hoàn tất giai đoạn 1 (xét đợt 3)
Thứ năm, 18/9/2014 08:25

Sinh viên xem thông tin chi tiết tại đây.

 
Danh sách sinh viên lớp liên kết được đề nghị hoàn thành giai đoạn 1
Thứ sáu, 22/8/2014 11:36

Sinh viên xem danh sách đính kèm tại đây.

 
Tuyển sinh chương trình liên kết quốc tế 3+1
Thứ tư, 13/8/2014 10:22

 
Thời khóa biểu HK1/14-15 lớp liên kết
Thứ hai, 11/8/2014 11:38

Sinh viên xem thời khóa biểu HK1/14-15 tại đây:

NHÓM TỔ TÊN MÔN HỌC THỨ TUẦN TIẾT PHÒNG LỚP NGÀY HỌC
01 1 Lập & thẩm định dự án 2    45678 0 -23456------------ A709 120F0201 01/09/14-19/10/14
01   Lập & thẩm định dự án 3  2345678 01 -2345------------- B115 120F0201 18/08/14-26/10/14
03   Sinh hoạt chủ nhiệm khoa TCNH 3  2 4  7   1 ------789--------- B116 120F0201 18/08/14-26/10/14
01   Bơi lội 3  2345678 01234567 ------------345--- BT1 120F0201 18/08/14-07/12/14
01   Kế toán quản trị 1 4  2345678 01 ------78901------- B115 120F0201 18/08/14-26/10/14
01   Quản trị nguồn nhân lực (Việt) 5  2345678 01 ------78901------- B115 120F0201 18/08/14-26/10/14
01   Phân tích báo cáo tài chính 7  2345678 01 ------78901------- B116 120F0201 18/08/14-26/10/14
01   Tài chính D.nghiệp A2 7  2345678 01 -23456------------ B116 120F0201 18/08/14-26/10/14
01 1 Thống trong kinh doanh kinh tế 2    45678 01234 ---------012------ A710 130F0201 01/09/14-16/11/14
02   Sinh hoạt chủ nhiệm khoa TCNH 2  2 4   8   2    7 ------789--------- B116 130F0201 18/08/14-07/12/14
01   Luật kinh doanh 3  2345678 01234567 ---------012------ B116 130F0201 18/08/14-07/12/14
02   Bơi lội 3  2345678 01234567 ------------345--- BT2 130F0201 18/08/14-07/12/14
01   Kế toán tài chính A1 4  2345678 01 12345------------- B115 130F0201 18/08/14-26/10/14
01   Tài chính tiền tệ(TCNH) 4  2345678 01234 ------78901------- B116 130F0201 18/08/14-16/11/14
01   Quy hoạch tuyến tính 5  2345678 012 ---------012------ B116 130F0201 18/08/14-02/11/14
01   Thống trong kinh doanh kinh tế 5  2345678 012 ------789--------- B116 130F0201 18/08/14-02/11/14
01   Quản trị Marketing 6  2345678 01234567 ---456------------ B115 130F0201 18/08/14-07/12/14
01   Toán cao cấp C1 3       789012 4567 123--------------- B116 140F0201 22/09/14-07/12/14
01   Sinh hoạt chủ nhiệm khoa TCNH 3        8   2    7 ---456------------ B116 140F0201 29/09/14-07/12/14
01   sở tin học 1 4                 789 ---456------------ A710 140F0201 01/12/14-21/12/14
01   Kinh tế vi 4       789012 456 -23456------------ B116 140F0201 22/09/14-30/11/14
01   sở tin học 1 5       789012 456789 123--------------- A710 140F0201 22/09/14-21/12/14
01   Phương pháp học đại học 6       789012 4567 123--------------- B116 140F0201 22/09/14-07/12/14
01   Kỹ năng làm việc nhóm 6       789012 4567 ---456------------ B116 140F0201 22/09/14-07/12/14

6       789012 4567 ---456------------ B116 140F0201 22/09/14-07/12/14   

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
 • Thông tin liên hệ
 • Khoa Tài chính ngân hàng

  Phòng B.003 Trường Đại học Tôn Đức Thắng

  Địa chỉ: Số 19 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân PhongQuận 7, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điện thoại: (028) 3 77 55 025

  Fax: (028) 37 755 055

  Email: khoatcnh@tdt.edu.vn