Đoàn Hội - BCS lớp
Kế hoạch đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ i năm học 2013 - 2014
Thứ năm, 09/1/2014 18:39

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014

I.   Mục đích yêu cầu:

1.  Mục đích:

-     Đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục 3 nội dung đạo đức

-     Đánh giá ý thức trách nhiệm của sinh viên trong học tập, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, đồng thời nâng cao chất lượng công tác quản sinh viên.

2.  Yêu cầu:

        Việc đánh giá xếp loại phải đảm bảo tính dân chủ, công bằng, chính xác, đúng qui trình.

II.   Nội dung đánh giá:

Đánh giá theo quy định đánh giá điểm rèn luyện đạo đức sinh viên được ban hành theo Quyết định số 1210/2013/TĐT của Hiệu trưởng ngày 27/09/2013.

III.            Thời gian thực hiện:

1.  Đối với Trường ĐH Tôn Đức Thắng - Tân Phong, Q.7, Tp Hồ Chí Minh.

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

30/12/2013

Ban hành kế hoạch đánh giá rèn luyện HK I Năm học 2013-2014

- Phòng CTHSSV

- Trợ lý CTSV

31/12/2013 - 11/01/2014

- Hướng dẫn và hoàn tất công tác thu thập dữ liệu đánh giá rèn luyện.

- Hoàn tất công tác đánh giá, phân loại: Lớp trưởng, Tổ trưởng, cán bộ Đoàn - Hội, Tổ tự quản KTX, Các CLB đội nhóm, CLB vườn ươm nhà nấm, Đội Cờ đỏ, Đội văn nghệ, đội Lễ tân, Đội sv tình nguyện IVT..v..v.

- Phòng CT HSSV

- Trợ lý CTSV

- Sinh viên.

11/01 – 20/01/2014

- Sinh viên toàn trường xem kết quả đánh giá rèn luyện trên trang web https://student.tdt.edu.vnvà thực hiện phản hồi dữ liệu đánh giá rèn luyện về cho TL CTSV Khoa (Khi phản hồi sinh viên đính kèm minh chứng để được cộng điểm).

- Phòng CT HSSV

- Trợ lý CTSV.

- Sinh viên

21/01 - 23/01/2014

-   TL CTSV Khoa tổng hợp yêu cầu, khiếu nại điểm rèn luyện của sinh viên nếu có minh chứng hợp lệ, kèm biên bản đề nghị xem xét có xác nhận của lãnh đạo Khoa và nộp về Phòng công tác HSSV để xử lý.

-   Trợ lý CTSV

-   Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn

-  

24/01 - 10/02/2014

 

NGHỈ TẾT GIÁP NGỌ

 

10/02 - 14/02/2014

-    Phòng công tác HSSV xem xét, điều chỉnh điểm rèn luyện cho sinh viên theo Biên bản phản hồi và minh chứng từ các Khoa.

-    Tổng hợp điểm rèn luyện toàn trường để chuẩn bị trình Hội động cấp trường.

-  Phòng CTHSSV.

 

17/02 - 21/02/2014

- Họp hội đồng xét công nhận điểm rèn luyện cấp trường HKI năm học 2013-2014 

- BGH

- Phòng CT HSSV

- Khoa, TT GDTC&QP.

22/02 – 27/02/2013

- Công bố kết quả đánh giá rèn luyện cho sinh viên biết và phản hồi lần cuối.

- Tiếp nhận khiếu nại điểm rèn luyện cấp trường của sinh viên

-Phòng CT HSSV

28/02/2013

-    Ra quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2013-2014 trình BGH.

- Phòng CT HSSV

 
Đánh giá phân loại lớp trưởng - tổ trưởng tự quản hk1 2013-2014
Thứ năm, 09/1/2014 17:31

Kế hoạch đánh giá phân loại Lớp trưởng - Tổ trưởng tự quản HK1 năm 2013-2014:

Để chuẩn bị cho công tác báo cáo tổng kết, đánh giá lớp, tổ trưởng học kỳ I năm học 2013 - 2014 để làm sở cho việc bầu chọn lớp trưởng, tổ trưởng tiếp tục cho học kỳ II năm hoc 2013 – 2014 cũng như cộng điểm rèn luyện cho học kỳ I năm học 2013 - 2014. Phòng CT HSSV đề nghị Lãnh đạo khoa, TT GDTC&QP thực hiện việc đánh giá lớp trưởng, tổ trưởng tự quản của học kỳ I năm học 2013 - 2014 theo nội dung sau:

1.  Nội dung đánh giá:

a.      Đối với lớp trưởng, từng thành viên: 12 tiêu chí

 

Tiêu chí

Nội dung tiêu chí

1

Triển khai đầy đủ các nội qui, qui chế, qui định của nhà trường đến tất cả thành viên lớp, đánh giá xếp loại rèn luyện đạo đức chính xác, đầy đủ, công bằng và đúng thời gian qui định.

2

Quản lý sổ đầu bài đầy đủ, sạch sẽ, ghi chép chính xác.

3

Có tinh thần tập thể, giúp đỡ bạn bè trong lớp, có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật cao.

4

Nhắc nhở HSSV của lớp mình thực hiện tốt nội qui “4 nhiệm vụ, 8 không”, Chương trình giáo dục 3 nội dung đạo đức, quy định thực hiện trang phục truyền thống.

5

Báo cáo và phản ánh kịp thời cho giảng viên chủ nhiệm, khoa và trợ lý CTSV khi lớp có vấn đề phát sinh.

6

Huy động sinh viên tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa của khoa, trường.

7

Phát động phong trào và tham gia đầy đủ Hội diễn văn nghệ, Hội thao của khoa, trường.

8

Liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với giảng viên chủ nhiệm (giảng viên cố vấn) về tình hình của lớp.

9

Hỗ trợ tốt với văn phòng khoa để liên hệ công việc của lớp (Thời khóa biểu, chứng chỉ giáo dục thể chất, chứng chỉ GDQP…).

10

Tổ chức đầy đủ các buổi sinh hoạt lớp và ghi biên bản đầy đủ trong sổ sinh hoạt chủ nhiệm theo qui định của nhà trường để nắm tình hình và phổ biến công việc cho lớp.

11

Tham gia đầy đủ các buổi gặp gỡ với lãnh đạo trường, khoa.

12

Tham gia đầy đủ các buổi họp ban cán sự lớp do phòng CT HSSV tổ chức.

 

Đánh giá xếp loại:

-  Đánh giá Lớp trưởng từng lớp (có MSSV kèm theo) theo tiêu chí trên với A, B, C, D. Tốt: A; Khá: B, Trung bình: C; Yếu: D theo 12 tiêu chí (có mẫu đính kèm).

+     Tốt: phải đạt A từ 9/12 tiêu chí trở lên xếp, không có C, nếu có C thì hạ một bậc

+     Khá: phải đạt A từ 7/12 tiêu chí trở lên xếp, không có C, nếu có C thì hạ một bậc.

+     Trung bình: phải đạt A từ 5 tiêu chí trở lên, không có C, nếu có C thì hạ một bậc.

+     Yếu: có A từ 4 tiêu chí trở xuống xếp.

-   Giáo viên chủ nhiệm có ý kiến nhận xét cụ thể từng thành viên Ban cán sự lớp và đánh giá.

-   Khoa tổng hợp, trợ lý CTSV có ý kiến nhận xét và cuối cùng là ý kiến của trưởng đơn vị.

b.      Đối với Tổ trưởng tự quản:

Tiêu chí

Nội dung tiêu chí

1

Tổ chức các buổi học tổ, nhóm theo môn học hoặc theo chuyên đề để giúp các thành viên học tập thường xuyên, chuyên cần…để cùng nhau học tốt.

2

Liên hệ chặt chẽ với từng thành viên để nắm tình hình học tập, động viên thành viên tổ đi học đúng số buổi, đảm bảo tính chuyên cần.

3

Nắm rõ tình hình học tập và tham gia các hoạt động phong trào của từng thành viên, có kế hoạch nhắc nhỡ các thành viên và đề xuất GVCN, TL CTSV hỗ trợ.

4

Trực tiếp phổ biến kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin thông báo của Nhà trường, các đơn vị chức năng trong trường đến với sinh viên, có biên bản họp tổ.

5

Trong tổ không có thành viên nào vi phạm nội quy quy định của Trường, nội quy giảng đường phòng học, chương trình giáo dục 3 nội dung đạo đức.

6

Đánh giá, nhận xét đầy đủ, chính xác tất cả các thành viên trong các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt chủ nhiệm…để có hướng giúp đỡ, uốn nắn kịp thời.

7

Thực hiện đầy đủ báo cáo hàng tháng cho lớp trưởng, TL CTSV, GVCN, Phòng CT HSSV.

8

Nắm thông tin gia cảnh từng thành viên trong tổ, có chủ động đề xuất giúp đỡ hỗ trợ các thành viên trong tổ có thể học tập tốt.

9

Yêu cầu thành viên trong tổ kiểm tra email cá nhân hằng ngày, hoặc 3 ngày kiểm tra ít nhất 1 lần

10

Tổ chức họp tổ thường xuyên hằng tuần, hoặc qua email, điện thoại, tin nhắn để chuyển tải thông tin kịp thời.

 

Đánh giá xếp loại:

-  Đánh giá Tổ trưởng tự quản (có MSSV kèm theo) theo tiêu chí trên với A, B, C, D. Tốt: A; Khá: B, Trung bình: C; Yếu: D theo 10 tiêu chí (có mẫu đính kèm).

+     Tốt: phải đạt A từ 8/10 tiêu chí trở lên xếp, không có C, nếu có C thì hạ một bậc

+     Khá: phải đạt A từ 6/10 tiêu chí trở lên xếp, không có C, nếu có C thì hạ một bậc.

+     Trung bình: phải đạt A từ 5 tiêu chí trở lên, không có C, nếu có C thì hạ một bậc.

+     Yếu: có A từ 4 tiêu chí trở xuống xếp.

-   Giáo viên chủ nhiệm có ý kiến nhận xét cụ thể từng thành viên Ban cán sự lớp và đánh giá.

-   Khoa tổng hợp, trợ lý CTSV có ý kiến nhận xét và cuối cùng là ý kiến của trưởng đơn vị.

2.      Bầu chọn lớp trưởng – tổ trưởng tự quản học kỳ 2:

-   Căn cứ vào kết quả đánh giá phân loại lớp trưởng, tổ trưởng tự quản ở học kỳ 1, TL CTSV các khoa phối hợp cùng GVCN các lớp tiến hành bầu chọ lại lớp trưởng và tổ trưởng tự quản cho học kỳ 2 năm học 2013 – 2014.

-   Kết quả bầu chọn lớp trưởng, tổ trưởng trong học kỳ 2, đề nghị TL CTSV các đơn vị thực hiện và gởi biên bản bầu chọn, danh sách về Phòng công tác học sinh sinh viên.

-   Hạn chót: 17h00 ngày 16/01/2014.

 
Thí sinh "Finding yourself" lần 2 năm 2013 giao lưu với Ms. Sandra Prent - giàng viên đến từ Hà Lan
Thứ ba, 26/11/2013 11:02

Ngày 15/11/2013, tại Phòng B409, Đại học Tôn Đức Thắng đã diễn ra buổi giao lưu với Sandra Prent- giảng viên đến từ Lan. Trong buỗi giao lưu đã trực tiếp hướng dẫn kỹ năng thuyết trình cho 50 sinh viên xuất sắc lọt vào vòng bán kết của cuộc thi "Finding Yourself" lần 2 năm 2013. Tham dự buổi giao lưu còn đại diện giảng viên Khoa Tài chính-Ngân hàng trường Đại học Tôn Đức Thắng các thành viên của câu lạc bộ sinh viên Tài chính-Ngân hàng (FBSC).
Qua phần hướng dẫn, các bạn sinh viên đã được nghe Sandra giới thiệu về phương pháp thuyết trình lôi cuốn ràng về các đề tài. Cùng với sự trình bày thu hút, nhiệt tình của kết hợp với sự sôi nổi của các sinh viên tham dự đã tạo ra một buổi trao đổi thân mật, gần gũi đầy ý nghĩa. Cụ thể, Sandra đã trình bày về kỹ năng thuyết trình, nhận xét về phần thuyết trình của các bạn sinh viên một cách tích cực thẳng thắn. Các bạn sinh viên đã tham gia trả lời những câu hỏi của trình bày chủ đề của nhóm. Cũng trong buổi giao lưu này, Các bạn thí sinh đã được bốc thăm chọn đề tài để viết một bài luận bằng tiếng Anh để bước tiếp vào giai đoạn 2 của vòng Bán Kết.
Kết thúc buổi hướng dẫn, cô Nguyễn Thị Tuyết Nhung- giảng viên khoa Tài chính-Ngân hàng cùng các thành viên câu lạc bộ FBSC cảm ơn và tặng quà lưu niệm Cô Sandra Prent đã nhiệt tình hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiêm để nâng cao kỹ năng thuyết trình cho các bạn sinh viên.

Ms. Sandra Prent hướng dẫn kỹ năng thuyết trình cho các thí sinh "Finding yourself" lần 2 năm 2013

Thí sinh thực hành thuyết trình với sự hướng dẫn của Ms. Sandra

Đại diện Ban tổ chức "Finding Yourself" lần 2 năm 2013 tặng quà lưu niệm đến Ms. Sandra

 
Cuộc Thi Nhà Hoạch Định Tài Chính Triển Vọng
Thứ năm, 26/9/2013 18:00

Cuộc thi "Nhà hoạch định tài chính triển vọng"  một sân chơi để sinh viên vận dụng kiến thức tài chính, kiến thức kinh tế - hội kỹ năng giải quyết vấn đề vào việc lên kế hoạch cho một tình huống tài chính nhân cụ thể

Đối tượng tham gia
Sinh viên đang theo học hệ chính quy tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TPHCM, Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ

Sinh viên tham gia cuộc thi theo đội, mỗi đội 3 người. Một đội dự thi thể bao gồm các thành viên đến từ các trường đại học khác nhau

Nội dung thi 
Các đội tìm kiếm giải pháp cho một tình huống tài chính do Ban tổ chức đưa ra gửi bài dự thi kèm theo Phiếu đăng dự thi (theo mẫu) qua email cho Ban tổ chức theo địa chỉ: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  

Hạn chót nhận bài thi: 17:00, ngày 25/10/2013

 

Thể lệ cuộc thi 'Nhà hoạch định tài chính triển vọng'

Các bạn sinh viên tham gia cuộc thi không chỉ hiểu hơn về kiến thức tài chính, còn nhận được giải thưởng hàng chục triệu đồng cùng những trải nghiệm thú vị.

Địa điểm diễn ra cuộc thitại TP HCM, Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ.
 
Thời gian: từ ngày 22/9 đến ngày 12/12.
 
Đối tượngsinh viên từ các trường đại học - cao đẳng thuộc 4 thành phố trên.
 
Tiêu chuẩn tham giaSinh viên tham dự theo đội, mỗi đội ba thành viên.
 
Quy định bài dự thi
 
Ban tổ chức chỉ chấm những bài dự thi hợp lệ. Ban tổ chức quyền loại bỏ những bài dự thi không hợp lệ không không cần phải thông báo cho đội dự thi
 
Bài dự thi hợp lệ  gồm: Phiếu đăng dự thi chữ xác nhận của tất cả các thành viên trong đội bài thiPhiếu đăng dự thi bài thi phải được gửi trong cùng một email chỉ được gửi một lần. Trong trường hợp đội dự thi gửi bài qua nhiều email, ban tổ chức sẽ xem xét email được gửi về sớm nhấtBài cần gửi về đúng thời gian quy địnhCác định dạng file được chấp nhận : doc, docx, jpg, pdf. Ban tổ chức không chấp nhận bài dự thi dưới định dạng file nén rar. Bài gửi vào email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .
 
Quá trình dự thi
 
1. Vòng loại (diễn ra từ ngày 25/10 đến 15/11): Các đội dự thi gửi kế hoạch tài chính qua email đến HSBC. Tất cả các bài dự thi sẽ được Hội đồng chấm thi sàng lọc để chọn ra top 10 tham dự vòng bán kết.
 
2. Vòng bán kết (diễn ra vào ngày 15/11): Mỗi đội top 10 có 7 phút để trình bày bài dự thi bằng file PP và 8 phút để vấn đáp với ban giám khảo. Ban giám khảo sẽ chọn ra top 5 tham gia vòng chung kết.
 
3. Vòng chung kết (diễn ra vào ngày 12/12): Top 5 sẽ được yêu cầu lập kế hoạch cho một tình huống tài chính khác nâng cao hơn và thuyết trình bằng PP trong 7 phút trước ban giám khảo. Ban giám khảo sẽ chọn ra top 3 để vào vòng tranh luận. Đội vô địch sẽ được công bố sau vòng tranh luận.
 
Giải thưởng
 
1. Đội vô địch: 50 triệu đồng, cúp, bằng khen và tham gia chương trình "Trải nghiệm HSBC".
2. Đội hạng nhì: 30 triệu đồng, cúp, bằng khen và tham gia "Trải nghiệm HSBC".
3. Đội hạng ba: 20 triệu đồng, bằng khen và tham gia "Trải nghiệm HSBC" 
4. Hai đội trong top 5: 10 triệu đồng, bằng khen và tham gia "Trải nghiệm HSBC"
5. Năm đội trong top 10: 5 triệu đồng và bằng khen.
 
Trích nguồn tin: http://www.hsbc.com.vn
 
KẾ HOẠCH Thực Hiện Cuộc Vận Động “Tuổi Trẻ Đại Học Tôn Đức Thắng Thực Hành Tiết Kiệm”
Thứ hai, 28/11/2011 07:34

Thông tin triển khai cuộc vận động các bạn tham khảo tại đây

 
«Bắt đầuLùi12345678Tiếp theoCuối»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
 • Thông tin liên hệ
 • Khoa Tài chính ngân hàng

  Phòng B.003 Trường Đại học Tôn Đức Thắng

  Địa chỉ: Số 19 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân PhongQuận 7, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điện thoại: (028) 3 77 55 025

  Fax: (028) 37 755 055

  Email: khoatcnh@tdt.edu.vn