Cuộc thi Ý tưởng nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016-2017
PDF. In Email
Thứ hai, 12/9/2016 15:49

I. Đối tượng, hình thức tham gia:

1. Đối tượng tham gia:

Tất cả sinh viên đang theo học tại trường trừ sinh viên năm cuối (Sinh viên năm cuối chỉ được đăng nhóm tham gia khi cùng thực hiện với ít nhất một thành viên khóa dưới).

2. Hình thức tham gia:

-      Sinh viên đăng theo các hình thức sau đây:

+        nhân.

+        Nhóm: Tối đa 03 sinh viên do 01 sinh viên đứng tên làm chủ nhiệm ý tưởng.

-      Mỗi nhân hoặc nhóm thể gửi nhiều ý tưởng dự thi.

II. Đăng tham gia:

-     Thời gian nhận bài dự thi từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 28/9/2016.

-     Tác giả nộp bài dự thi trực tiếp cho TL. NCKH SV của Khoa.

-     Hồ dự thi baogồm: phiếu đăng dự thi (theo mẫu) 03 bản trình bày ý tưởng (theo mẫu) file trình bày ý tưởng.

III. Tổ chức chấm thi:

Gồm 2 vòng: vòng loại, vòng bảo vệ ý tưởng:

 Vòng loại:

-      Ban tổ chức sẽ chọn ra các ý tưởng hợp lệ, thuộc các lĩnh vực chuyên ngành để chấm điểm.

-      Các ý tưởng hợp lệ sẽ được giám khảo chấm phản biện. Điểm số cuối cùng điểm trung bình của các thành viên.

-      Ý tưởng vượt qua vòng 1 phải số điểm không dưới 50 điểm/100 điểm.

 Vòng bảo vệ ý tưởng:

-     Thành lập Hội đồng xét duyệt ý tưởng thuộc 5 lĩnh vực (theo điều 5) gồm từ 3 đến 5 thành viên.

-     Tác giả của ý tưởng sẽ báo cáo thuyết trình ý tưởng trước Hội đồng xét duyệt ý tưởng trong thời gian tối đa 05 phút công tác chuẩn bị câu trả lời 04 phút.

-     Điểm số cuối cùng của hội đồng điểm trung bình chung của các thành viên.

-      Hội đồng sẽ chọn những ý tưởng phù hợp với tiêu chí đưa ra để đề xuất triển khai thành đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên. Các ý tưởng được Hội đồng chọn phải đạt trên 70 điểm/100 điểm.

-      Việc đề xuất phát triển ý tưởng thành đề tài nghiên cứu khoa học do Hội đồng thảo luận, đề xuất. Ý kiến của Chủ tịch hội đồng xem xét, quyết.

-      Các ý tưởng sau khi được Hội đồng đề xuất phát triển thành đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên sẽ đăng hồ xây dựng đề cương để tham gia báo cáo trước hội đồng xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên.

IV. Yêu cầu bài dự thi:

1.        Các ý tưởng phải được đánh máy trên khổ giấy A4 (210 x 297), sử dụng font Times New Roman, cỡ chữ 13, đánh số thứ tựchính giữa trang, vị tríphía trên đầu mỗi trang. Bản thuyết minh ý tưởng chỉ được phép dài tối đa 10 trang (không kể phần phụ lục) đối với ý tưởng tham gia vòng loại 50 trang đối với ý tưởng vào chung kết. Khuyến khích tác giả thiết kế các hình, bảng vẽ, phần mềm tin học, phim - hình ảnh…. để minh họa hoặc thuyết minh cho phần ý tưởng của mình.

2.        Các phần, mục, tiểu mục phải được đánh số thứ tự ràng theo một kiểu thống nhất: 1.; 1.1; 1.1.1;…

3.        Các công thức cần viết ràng, dùng các hiệu thông thường. Các hiệu phải chú thích. Các bảng vẽ, biểu đồ, đồ minh hoạ… phải được đánh số thứ tự kèm theo chú thích.

4.        Không được viết lời cảm ơn, không được dùng các hiệu riêng, gạch chân các câu trong ý tưởng không được tên.

5.        Trang trí trang bìa, trang 1 theo mẫu. Trang bìa đóng bìa cứng (không dùng gáy xo), trang 1 để rời không được phép ghi thêm bất cứ thông tin nào khác thông tin theo mẫu.

6.        Phần nội dung đề tài:

- Trangthứ 1: tóm tắt ý tưởng.

- Trang thứ 2 trở đi: trình bày theo nội dung quy định:

·      Đặt vấn đề: tình hình thực tế, những hình hay giải pháp đã được thực hiện những hạn chế còn tồn tại, nguyên nhân giúp hình thành ý tưởng, sự cần thiết tính khả thi của ý tưởng

·      Mục tiêu: nêu lên được sản phẩm cụ thể tác giả muốn hướng đến trong ý tưởng (VD: thiết bị, máy móc, sản phẩm, quy trình, cửa hàng,... với các tính năng mới, sáng tạo do tác giả đề xuất)

·      Phương pháp nội dung thực hiện: phương pháp sử dụng, lộ trình nội dung thực hiện, các hình đề xuất để thể hiện tính sáng tạo của ý tưởng.

·      Ý nghĩa - đề nghị: ý nghĩa khoa học thực tiễn (tính khả thi), hiệu quả kinh tế - hội, quy phạm vi áp dụng. Đề nghị để ý tưởng được thực hiện.

V. Nội dung ý tưởng

-     Các giải pháp/ hình kế toánkiểm toán.

-     Tài chính doanh nghiệp, ngân hàng,…

-     Giải pháp/ hình kinh doanh mới.

-     Quản trị nhân sự, lao động, tiền lương.

      -     Thương mại điện tử, …

 
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
 • Thông tin liên hệ
 • Khoa Tài chính ngân hàng

  Phòng B.003 Trường Đại học Tôn Đức Thắng

  Địa chỉ: Số 19 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân PhongQuận 7, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điện thoại: (028) 3 77 55 025

  Fax: (028) 37 755 055

  Email: khoatcnh@tdt.edu.vn